-- Do pobrania --


L.p.Pliki docPliki pdfWnioski do pobrania:
1
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu
2
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym na czas budowy zjazdu
3
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym na czas remontu zjazdu
4
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym na czas przebudowy zjazdu
5
Wniosek o odbiór zjazdu
6
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji projektowanego lub remontowanego ogrodzenia
7
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń obcych oraz wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym
8
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzenia obcego
9
Wniosek o wydanie zezwolenia na : usunięcie drzewa, przycięcie gałęzi drzew
10
Wniosek o wydanie zezwolenia na : usunięcie krzewów
11
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
12
Zgłoszenie roszczenia z odpowiedzialności cywilnej Zarządcy drogi - szkoda osobowa
13
Zgłoszenie roszczenia z polisy OC Zarządcy drogi - uszkodzenie pojazdu
14
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
15
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią od współwłaścicieli
16
Wniosek na udzielenie zgody wjazdu na drogę z ograniczeniem tonażu
17
Procedura uzyskania zezwolenia na budowę / przebudowę zjazdu z drogi powiatowej


Copyright 2009 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie                                                                                                                                                  Stronę modyfikowano: 06.07.2020 - 09:00

Projekt i wykonanie: Grzegorz Inglot