Statystyki odwiedzin strony
    w sumie : 11996
    dzisiaj: 6
    on-line: 1
    strona istnieje: 3632 dni

-- Do pobrania --


L.p.Pliki docPliki pdfWnioski do pobrania:
1
Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę zjazdu indywidualnego lub publicznego
2
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu indywidualnego lub publicznego
3
Wniosek o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym na czas budowy zjazdu indywidualnego lub publicznego
4
Wniosek o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym na czas remontu zjazdu indywidualnego lub publicznego
5
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji projektowanego lub remontowanego ogrodzenia
6
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń obcych oraz wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym
7
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzenia obcego
8
Wniosek o wydanie zezwolenia na : usunięcie drzewa, przycięcie gałęzi drzew
9
Wniosek o wydanie zezwolenia na : usunięcie krzewów
10
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
11
Zgłoszenie roszczenia z odpowiedzialności cywilnej Zarządcy drogi - szkoda osobowa
12
Zgłoszenie roszczenia z polisy OC Zarządcy drogi - uszkodzenie pojazdu
13
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
14
Wniosek na udzielenie zgody wjazdu na drogę z ograniczeniem tonażu

Copyright 2009 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie                                                                                                                                                  Stronę modyfikowano: 27.05.2019 - 10:55

Projekt i wykonanie: Grzegorz Inglot
e-mail: grzegorzinglot@o2.pl