-- Do pobrania --


L.p.Pliki docPliki pdfWnioski do pobrania:
1
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu
2
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym na czas budowy zjazdu
3
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym na czas remontu zjazdu
4
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym na czas przebudowy zjazdu
5
Wniosek o odbiór zjazdu
6
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji projektowanego lub remontowanego ogrodzenia
7
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń obcych oraz wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym
8
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzenia obcego
9
Wniosek o wydanie zezwolenia na : usunięcie drzewa, przycięcie gałęzi drzew
10
Wniosek o wydanie zezwolenia na : usunięcie krzewów
11
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
12
Zgłoszenie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej
13
Zgłoszenie szkody komunikacyjnej
14
Zgłoszenie szkody majątkowej
15
Oświadczenie kierującego o uprawnieniach i trzeźwości
16
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
17
Wniosek na udzielenie zgody wjazdu na drogę z ograniczeniem tonażu
18
Procedura uzyskania zezwolenia na budowę / przebudowę zjazdu z drogi powiatowej


Copyright 2009 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie                                                                                                                                                  Stronę modyfikowano: 09.12.2022 - 13:27

Projekt i wykonanie: Grzegorz Inglot