-- Strona główna --

Witamy Państwa na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie

    Siedziba PZD mieści się w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1. Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor, który jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Zarządu. Decyzje w zakresie spraw dotyczących całokształtu działań Powiatowego Zarządu Dróg Dyrektor podejmuje z upoważnienia Zarządu Powiatu. Organizacja i zasady funkcjonowania Powiatowego Zarządu dróg określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu. PZD prowadzi gospodarkę finansową na podstawie układu wykonawczego opracowanego przez Zarząd Powiatu na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
    Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej, jako jednostka organizacyjna Powiatu Krośnieńskiego.

    Do zadań PZD należy między innymi:
 1. współpraca z Zarządem Powiatu i odpowiednimi jednostkami w zakresie:
  - opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej
  - przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych
 2. pełnienie funkcji inwestora w zakresie dróg powiatowych
 3. opacowywanie projektów planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania, i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich
 4. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
 5. wydawanie zezwoleń umieszczanie urządzeń obcych i zajęcia pasa drogowego oraz na przejazdy ponadnormatywne
 6. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych
 7. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników
    Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500

UWAGA - UTRUDNIENIA W RUCHU

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Copyright 2009 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie                                                                                                                                                  Stronę modyfikowano: 09.12.2022 - 13:27

Projekt i wykonanie: Grzegorz Inglot