Statystyki odwiedzin strony
    w sumie : 408
    dzisiaj: 6
    on-line: 1
    strona istnieje: 3817 dni

-- Informacje --

Cennik opłat:

1. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności,wysokość dziennej stawki opłaty wynosi:
Rodzaj zajęcia pasa drogowego Obszar zabudowanyobszar niezabudowany
jezdnia - przy zajęciu mniej niż 50% szerokości>
1,00 zł/m2
0,80 zł/m2
pozostała część pasa drogowego
0,70 zł/m2
0,70 zł/m2


2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,wysokość rocznej stawki opłaty wynosi:
Rodzaj zajęcia pasa drogowego
Obszar zabudowany
obszar niezabudowany
w pasie drogowym
50,00 zł/m2
25,00zł/m2
na obiekcie mostowym
200,00 zł/m2
200,00 m2


3. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,wysokość dziennej stawki opłaty wynosi:
Rodzaj zajęcia pasa drogowego
obiekty budowlane
1,00 zł m2
reklamy jednostronne
1,00 zł/m2
reklamy dwustronne
2,00 zł/m2


4. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,wysokość dziennej stawki opłaty wynosi:
Rodzaj zajęcia pasa drogowego
jezdnia - przy zajęciu mniej niż 50% szerokości
5,00 zł/m 2
jezdnia - przy zajęciu więcej niż 50% szerokości
8,00 zł/m2
chodnik
5,00 zł/m2
pozostała część pasa drogowego:
     1. pobocza
2. rowy
           3. pasy zieleni
2,00 zł/m2

Copyright 2009 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie                                                                                                                                                  Stronę modyfikowano: 02.09.2019 - 06:04

Projekt i wykonanie: Grzegorz Inglot