-- Przetargi 2007 --

PZD ogłasza przetarg na:

2007

 1. Świadczenie usług sprzętowo - transportowych w ramach robót drogowych w ci±gach dróg powiatowych w 2007r.
 2. Zakup kruszyw do robót drogowych w 2007 r.
 3. Dostawa znaków drogowych i materiałów uzupełniaj±cych do utrzymania dróg powiatowych w 2007r.
 4. Zakup kruszyw do robót drogowych w 2007 r.
 5. Remont cz±stkowy nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej oraz emulsji i grysów
 6. Zakup kruszyw do robót drogowych w 2007 r.
 7. Zakup masy mineralno-bitumicznej,standard III so remontów cz±stkowych nawierzchni dróg powiatowych.
 8. Zakup grysów kamiennych do remontów cz±stkowych nawierzchni dróg powiatowch w 2007 r.
 9. Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1999R Dukla-Lubatowa
 10. Dostawa koparki kołowej
 11. Dostawa koparki kołowej-II przetarg
 12. Remont przepustów drogowych
 13. Remont przepustu wraz z odpływem
 14. Dostawa materiałów chodnikowych
 15. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonach zimowych 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010
 16. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonach zimowych 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010
 17. Sprzedaż benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2008 r.

Copyright 2009 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie                                                                                                                                                  Stronę modyfikowano: 09.12.2022 - 13:27

Projekt i wykonanie: Grzegorz Inglot