-- Przetargi --

PZD ogłasza przetarg na:

2012

 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ogłasza II przetarg nieograniczony - ofertowy na najem nieruchomości
  w miejscowości Barwinek (byłe przejście graniczne), gmina Dukla
 2. Nieruchomośći do wynajęcia w Barwinku
 3. Zakup piasku do zwalczania śliskości podczas zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2012r.
 4. Zakup masy mineralno-bitumicznej standard III do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2012r.
 5. Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego
 6. Ogłoszenie o sprzedaży gruzu użytkowego
 7. Odbudowa nawierzchni dróg powiatowych
 8. Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego
 9. Odbudowa przepustów oraz wykonanie odwodnienia w ciągu dróg powiatowych
 10. Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż ciągnika FORD NEW HOLLAND 8340
 11. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013
 12. I przetarg nieograniczony - ofertowy na najem nieruchomości w miejscowości Barwinek (byłe przejście graniczne), gmina Dukla
 13. Odbudowa dróg powiatowych
 14. II przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż ciągnika FORD NEW HOLLAND 8340
 15. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 - II przetarg nieograniczony
 16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993R Sulistrowa – Głojsce, w m.Głojsce, polegająca na budowie chodnika
 17. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 - III przetarg nieograniczony
 18. Dostawa oleju opałowego do zbiorników zlokalizowanych w Barwinku
 19. Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2013r.

Copyright 2009 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie                                                                                                                                                  Stronę modyfikowano: 15.12.2020 - 12:41

Projekt i wykonanie: Grzegorz Inglot