Statystyki odwiedzin strony
    w sumie : 5736
    dzisiaj: 39
    on-line: 3
    strona istnieje: 3542 dni

-- Informacje --

Utrudnienia w ruchu:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Możliwe utrudnienia na drodze Nr 1999R Dukla - Lubatowa na odcinku: Jasionka - Lubatowa podczas Zimowego Utrzymanie Dróg

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie informuje, że na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych i innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa lub nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, utrzymanie ZUD zostanie wstrzymane na drodze Nr 1999R Dukla - Lubatowa na odcinku: Jasionka - Lubatowa do odwołania.

Za utrudniena przepraszamy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Możliwe utrudnienia na drodze Nr 2116R Jaśliska - Czeremcha - Granica Państwa podczas
Zimowego Utrzymania Dróg

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie informuje, że droga Nr 2116R Jaśliska - Czeremcha - Granica Państwa podczas Zimowe Utrzymania Dróg, będzie utrzymywana w km od 0+000 do 5+100 tj. od drogi Wojewódzkiej Nr 897 miejscowość Jaśliska do mostu w miejscowości Lipowiec.

Za utrudniena przepraszamy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Możliwe utrudnienia na drodze Nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa podczas
Zimowego Utrzymania Dróg

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie informuje, że droga gruntowa Nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa podczas Zimowe Utrzymania Dróg, nie będzie utrzymywana w km od 5+873 do 7+310 tj. od mostu w m. Makowiska do drogi Powiatowej Nr 1993R m. Sulistrowa.

Za utrudnienia przepraszamy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Utrudnienia na moście w ciągu drogi powiatowej Nr 1960R Krosno - Odrzykoń m. Odrzykoń km 1+244

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie informuje, że na moście nad rzeką Wisłok w km 1+244 w ciągu drogi powiatowej Nr 1960R, wprowadzono zmianę w organizacji ruchu, polegającą na zwężeniu jednostronnym jezdni. Miejscowe wprowadzenie ograniczenia w ruchu podyktowane jest uszkodzeniem płyty pomostu.
Użytkowników drogi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Za utrudnienia przepraszamy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Osuwiska zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych - utrudnienia w ruchu:

L.p. Nr.i nazwa drogiPrzyczyna utrudnieniaCzas trwania utrudnieniaLokalizacja Oznakowanie
1
1940R Przybówka - Rzepnik - Bratkówka
Osuwisko
Stałe
m. Pietrusza Wola
A-30;A-11;B-33Copyright 2009 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie                                                                                                                                                  Stronę modyfikowano: 05.03.2019 - 11:53

Projekt i wykonanie: Grzegorz Inglot
e-mail: grzegorzinglot@o2.pl