Statystyki odwiedzin strony
    w sumie : 33579
    dzisiaj: 32
    on-line: 1
    strona istnieje: 2995 dni

-- Informacje --

Utrudnienia w ruchu:


26 Rajd Rzeszowski 31.07.2017r. oraz 3-5.08.2017r.
  W związku z 26 Rajdem Rzeszowskim informujemy o utrudnieniach w ruchu i przedstawiamy projekt czasowej zmiany ogrganizacji ruchu na wybranych drogach Województwa Podkarpackiego na czas trwania testów przedrajdowych i 26-tego Rajdu Rzeszowskiego w dniu 31 lipca 2017r. oraz w dniach 3-5 sierpnia 2017r.

  Rajd odbywać się będzie na 11 odcinkach specjalnych, poprzedzonych odcinkami kwalifikacyjnymi i testowymi, wg poniższego zestawienia:
  1) 31 lipca – 6 sierpnia 2017 r. – Park Serwisowy – Politechnika Rzeszowska;
  2) 31 sierpnia 2017 r. – Odcinek Testowy – OT KONIECZKOWA;
  3) 3 sierpnia 2017 r. – Odcinek Kwalifikacyjny – QS NIECHOBRZ;
  4) 4 sierpnia 2017 r. – Odcinki Specjalne: OS 1 i 3 – GRUDNA, OS 2 I9 4 – PSTRĄGOWA, OS 5 – RZESZÓW;
  5) 5 sierpnia 2017 r. – Odcinki Specjalne: OS 6 I 9 – LUBENIA, OS 7 I 10 – KORCZYNA, OS 8 I 11 – WYSOKA, Ceremonia Mety Rajdu.

  * Organizator: Automobilklub Rzeszowski, ul. Wyspiańskiego 2, 35-111 Rzeszów
  Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu
Dotyczy przebudowy DP 1956R Zręcin - Wietrzno - Zboiska
  Informujemy, że droga na odcinku od m. Zręcin do m. Zboiska dla ruchu tranzytowego zostanie całkowicie zamknięta od dnia 18.04.2017r.
  Utrudnienia dla mieszkańców:
  * odcinek drogi od początku robót (tj. km 4+780) do skrzyżowania na kopalnię (tj. km 5+465) zostanie zamknięty W okresie od 18.04.2017r. do 01.05.2017r.
  * odcinek drogi od skrzyżowania na kopalnię (tj. km 5+465) do skrzyżowania na Kobylany (tj. km 7+420) zostanie zamknięty w okresie od około 04.05.2017r. do 27.05.2017 r.
  * odcinek drogi od skrzyżowania na Kobylany (tj. km 7+420) do skrzyżowania z DK 19 (tj. km 11+073) zostanie zamknięty w okresie od około 26.05.2017r. do 30.06.2017r.

  * w okresie od 01.08.2017 r. do 05.08.2017 r. układana będzie warstwa ścieralna nawierzchni drogowej.
  W trakcie wykonywanych prac zostaną zamykane (w godzinach pracy wykonawcy) poszczególne odcinki drogi.

  Trasa objazdu
Dotyczy przebudowy DP 1974R Krosno - Targowiska - Wróblik Szlachecki oraz DP 2008R Wróblik Królewski - Ladzin
  Informujemy, iż z uwagi na remont obiektów mostowych droga DP 1974R na odcinku od skrzyżowania z DK 19 do skrzyżowania z DW 887 będzie całkowicie zamknięta dla ruchu tranzytowego w okresie od 24.04.2017 r. do około 15.09.2017 r. (termin końcowy może ulec zmianie). W obrębie obiektów mostowych zostaną wykonane przejścia dla pieszych. Utrudnienia dla mieszkańców będą związane z remontem mostów oraz przebudową dróg.

  Trasa objazdu
Dotyczy przebudowy DP 1976R Krosno - Rogi – Iwonicz
  Informujemy, że w okresie od 19.04.2017 r. do około 31.05.2017 r. będzie okresowo zamykany w/w odcinek drogi w km 11+260 - 12+000 w m. Iwonicz.
  Objazd od strony m. Rogi po drodze DK 19 w kierunku Miejsca Piastowego, a następnie po drodze DK 28 w kierunku Iwonicza. W przeciwnym kierunku trasa objazdu będzie przebiegała analogicznie.

Osuwiska zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych - utrudnienia w ruchu:

L.p. Nr.i nazwa drogiPrzyczyna utrudnieniaCzas trwania utrudnieniaLokalizacja Oznakowanie
1
1940R Przybówka - Rzepnik - Bratkówka
Osuwisko
Stałe
m.Pietrusza Wola
A-30;A-11;B-33
2
1940R Przybówka - Rzepnik - Bratkówka
Osuwisko
Stałe
m.Rzepnik
A-30;A-11;B-33

Copyright 2009 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie                                                                                                                                                  Stronę modyfikowano: 15.04.2015 - 11:20

Projekt i wykonanie: Grzegorz Inglot
e-mail: grzegorzinglot@o2.pl