-- Informacje --

Utrudnienia w ruchu:


„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1953R Chorkówka – Żeglce”

W związku z prowadzoną inwestycją przez Powiat Krośnieński pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1953R Chorkówka – Żeglce”, informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym. W związku z powyższym w okresie prowadzenia robót związanych z budową chodnika i kanalizacji deszczowej oraz koniecznością sprawnego manewrowania sprzętem drogowym, wprowadzone zostaną czasowe ograniczenia ruchu.

Na czas prowadzenia robót obowiązywał będzie ruch wahadłowy.

Informuje się, że dla ruchu tranzytowego, wprowadzony został tymczasowy objazd przez miejscowość Zręcin, zgodnie z umieszczonym oznakowaniem (trasą objazdu).

Mieszkańcy posesji zlokalizowanych przy drodze, pojazdy uprzywilejowane i pojazdy dojeżdżające na budowę będą miały umożliwiony dojazd.

W rejonie prac ruch kierowany będzie przez osoby uprawnione.

Termin ograniczeń jest trudny do określenia, ze względu na charakter prac, parametry techniczne drogi i warunki atmosferyczne. Będziemy na bieżąco informować o zmianach.

Przepraszamy za tymczasowe ograniczenia w ruchu.

Trasa objazdu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Bieżąca konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska - Puławy"

W związku z prowadzonymi pracami drogowymi w dniach 2-3.07.2020 r., w godzinach od 8.00 do 18.00 zamykany dla ruchu będzie odcinek drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska – Puławy w miejscowości Rudawka Rymanowska. Zamknięcie jest związane z wykonywaniem warstw bitumicznych. Na skrzyżowaniu z DW 889 ruchem kierować będą uprawnione osoby.
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych oraz wprowadzenia dodatkowych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa może nastąpić przesunięcie lub wydłużenie wskazanego terminu.
Przepraszamy za planowane ograniczenia w ruchu.

Orientacja droga Nr 2113R m. Rudawka Rymanowska
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Przebudowa drogi powiatowej nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w m. Korczyna (ul. Akacjowa)"

W dniach 3-4 i 6.07.2020 r., w godzinach od 8.00 do 18.00 zamykany dla ruchu będzie oznaczony w załączonym pliku na czerwono odcinek ul. Akacjowej w Korczynie w ciągu drogi powiatowej nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne . Zamknięcie jest związane z wykonywaniem warstw bitumicznych. Ruchem kierować będą uprawnione osoby.
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych oraz wprowadzenia dodatkowych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa może nastąpić przesunięcie lub wydłużenie wskazanego terminu.
Przepraszamy za planowane ograniczenia w ruchu.

Orientacja droga Nr 1967R m. Korczyna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Osuwiska zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych - utrudnienia w ruchu:

L.p. Nr.i nazwa drogiPrzyczyna utrudnieniaCzas trwania utrudnieniaLokalizacja Oznakowanie
1
1940R Przybówka - Rzepnik - Bratkówka
Osuwisko
Stałe
m. Pietrusza Wola
A-30;A-11;B-33

Copyright 2009 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie                                                                                                                                                  Stronę modyfikowano: 06.07.2020 - 09:00

Projekt i wykonanie: Grzegorz Inglot