-- Informacje --

Utrudnienia w ruchu:


„Uwaga kierowcy! Utrudnienia na drodze powiatowej Nr 1847R relacji Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok”

W dniu 24 - 25 lutego br. w godz. 7.00 – 15.00 w związku z planowanymi przez Nadleśnictwo Kołaczyce pracami gospodarczymi w oddz. 132A-b oraz 132A-h, mającymi na celu wycinkę drzew zagrażających użytkownikom drogi powiatowej Nr 1847R relacji Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w m. Jedlicze na ul. Brzozowej, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników drogi zachodzi konieczność chwilowego wstrzymania ruchu na drodze na czas ścinki drzew. Nadleśnictwo zabezpieczy chwilowe wstrzymanie ruchu na czas dokonywania ścinki drzew przez uprawnione osoby do kierowania ruchem.

Lokalizacja prowadzonych robót
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Możliwe utrudnienia na drodze powiatowej Nr 2116R Jaśliska - Czeremcha - Granica Państwa
podczas Zimowego Utrzymania Dróg

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie informuje, że droga Nr 2116R Jaśliska - Czeremcha - Granica Państwa podczas Zimowe Utrzymania Dróg, będzie utrzymywana od km 0+000 do km 5+100 tj. od drogi Wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Jaśliska do mostu w miejscowości Lipowiec. Na odcinku od km 5+100 do km 9+400 Zimowe Utrzymanie Drogi nie będzie prowadzone.

Za utrudnienia przepraszamy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„Uwaga kierowcy! Utrudnienia na drodze powiatowej Nr 1975R Miejsce Piastowe – Wrocanka”

W związku z realizacją przez Powiat Krośnieński zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe – Wrocanka wraz z przebudową, rozbudową mostu na rzece Lubatówka w km 0 + 760” zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. W dniach od 25 października 2021 roku do 22 czerwca 2022 roku zamknięty dla ruchu będzie most na rzece Lubatówka wraz z dojazdami (odcinek drogi DP 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka w km 0+700 – 0+800 ).

Trasa objazdu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozostałe utrudnienia w ruchu zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych:

L.p. Nr.i nazwa drogiPrzyczyna utrudnieniaCzas trwania utrudnieniaLokalizacja Oznakowanie
1
1940R Przybówka - Pietrusza Wola - Rzepnik - Bratkówka
Osuwisko
Stałe
m. Bratkówka
A-11+B-33 2szt., B-42 2 szt.
2
2027R Wola Jasienicka - Budy Komborskie
Zwężenie jezdni
Czasowe
m. Wola Komborska km 0+705
A-12b+B-33, A-12c+B-33, C-10Copyright 2009 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie                                                                                                                                                  Stronę modyfikowano: 24.02.2022 - 10:36

Projekt i wykonanie: Grzegorz Inglot