Statystyki odwiedzin strony
    w sumie : 2350
    dzisiaj: 24
    on-line: 2
    strona istnieje: 3416 dni

-- Informacje --

Utrudnienia w ruchu:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zamknięcie odcinka drogi powiatowej Nr 1969R Kombornia Dół – Kombornia

W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1969R Kombornia Dół – Kombornia”
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót
oraz użytkowników drogi, planowane jest odcinkowe zamknięcie drogi - zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej zmiany organizacji ruchu w dniu:
19.10.2018r. (Piątek) w godz. 8-18

Miejsce prowadzonych robót zostanie odpowiednio oznakowane.
Przepraszamy za planowane ograniczenia w ruchu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zamknięcie odcinka drogi powiatowej Nr 1965R Korczyna – Kombornia – Budy Komborskie
w km 0+815 - 1+065

W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1965R Korczyna – Kombornia – Budy
Komborskie w km 0+815 - 1+065”Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego
bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, planowane jest odcinkowe zamknięcie drogi -
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu w dniu:
20.10.2018r. (Sobota) w godz. 8-18

Miejsce prowadzonych robót zostanie odpowiednio oznakowane.
Przepraszamy za planowane ograniczenia w ruchu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Osuwiska zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych - utrudnienia w ruchu:

L.p. Nr.i nazwa drogiPrzyczyna utrudnieniaCzas trwania utrudnieniaLokalizacja Oznakowanie
1
1940R Przybówka - Rzepnik - Bratkówka
Osuwisko
Stałe
m.Pietrusza Wola
A-30;A-11;B-33
2
1940R Przybówka - Rzepnik - Bratkówka
Osuwisko
Stałe
m.Rzepnik
A-30;A-11;B-33
Copyright 2009 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie                                                                                                                                                  Stronę modyfikowano: 15.04.2015 - 09:20

Projekt i wykonanie: Grzegorz Inglot
e-mail: grzegorzinglot@o2.pl